In het midden van de negentiende eeuw maakt men in Nederland via internationale tentoonstellingen in Brussel kennis met de School van Barbizon. Geïnspireerd door deze schilders besluit een aantal jonge Nederlandse kunstenaars zich, al of niet tijdelijk, in het schilderachtige Oosterbeek te vestigen. De ‘leider’ van deze Oosterbeekse School is Johannes Warnardus Bilders, die zich in 1842 in het dorp vestigt en al spoedig een groep kunstenaars om zich heen verzamelt waaronder zijn zoon Gerard, zijn vrouw Marie Bilders-van Bosse, de gebroeders Maris, Paul Gabriel en Anton Mauve. Oosterbeek kan daarom gerekend worden tot een van de oudste kunstenaarsdorpen in Europa.

Naast Oosterbeek kent Nederland nog veel meer kunstenaarskolonies: Domburg, Scheveningen, Katwijk, Bergen, Laren, Nunspeet….etc.

wordt vervolgd