Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel ….. deze uitspraak gaat ook zeker op voor het fenomeen kunstenaarskolonies. In navolging van het Franse École de Barbizon vestigden zich omstreeks 1860 in Tervuren heel wat generaties kunstenaars. Net als de Barbizonschilders laten zij zich inspireren door het natuurlandschap en de groene omgeving. Logischerwijs wordt er gesproken over de “Schilderschool van Tervuren”.

Naast Tervuren kent België onder andere Sint-Maartens-Latem en Genk als officiële kunstenaarskolonie.

wordt vervolgd